Bouwakoestiek

Als adviesbureau kunnen wij u voorzien van advies in bouwakoestiek. Onder bouwakoestiek verstaan wij onderwerpen als installatiegeluid, interne geluidisolatie, geluidwering gevel en ruimte akoestiek. Ook kunnen wij u verder helpen met geluidkwesties binnen de milieu wet- en regelgeving.

Bouwakoestiek vormt een belangrijk onderdeel in het integraal ontwerpen binnen ons bureau. Immers installaties brengen het nodige comfort, maar produceren geluid en moeten ingepast worden binnen het bouwkundig ontwerp. Bij het ontwerpen houden wij rekening met integrale oplossingen.

Interne geluidisolatie is binnen de utiliteitsbouw van groot belang voor spraakverstaanbaarheid, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of kantoren. Wij kunnen u in de ontwerpfase richtlijnen geven voor een goed gebruik met bijbehorende bouwkundige voorzieningen, zoals deuren en type wanden. In bestaande situaties stellen wij passende verbeteringen/oplossingen voor.

Binnen woningen en geluidgevoelige gebouwen moet voldoende rust zijn voor een gezond binnenklimaat; geluid door verkeer of industrie moeten voldoende worden geweerd. In wet- en regelgeving worden eisen gesteld aan minimale geluidniveaus binnen. De gevel geluidwering kan door ons berekend worden. We geven hierbij aan met welke voorzieningen wordt voldaan aan deze eisen.

Voor ruimteakoestiek hebben we het 3d modelleringprogramma Catt-acoustic. Dit programma gebruiken wij als hulpmiddel om te adviseren in onder meer spraakverstaanbaarheid (STI) , Deutlichkeit (D50), helderheid (C80) en nagalmtijd (T) van grotere ruimten. Inmiddels hebben we geadviseerd in enkele zeer interessante projecten zoals het Joods Cultureel Centrum te Amsterdam, het Stadhuis te Doetinchem en de Statenzaal van de provincie Overijssel te Zwolle.

Installatietechniek en Bouwfysica


Zuiderpark 26
9724 AJ Groningen

Telefoon 050 57 11 550
Telefoon 06 27 06 89 50
BTW nr: NL807460941B01

info@adviesbureauvanderweele.nl