Bouwfysica

Bouwfysica heeft betrekking op gezondheid, veiligheid en comfort voor woningen en utiliteitsgebouwen. In de ontwikkelfase van het project is het van groot belang het ontwerp te beoordelen op bouwfysische aspecten. Wij adviseren u met de volgende bouwfysische aspecten:
- Duurzaam Bouwen
-          Energiezuinigheid tot aan energieneutraliteit
-          Ventilatie
-          Daglicht
-          Geluidwering gevel
-          Interne geluidisolatie
-          Ruimte akoestiek
-          Warmte en vocht
-          Thermisch comfort

Wanneer deze onderwerpen in een vroeg stadium in het ontwerp worden betrokken ontstaat in samenwerking met andere partijen (architect, aannemer, tekenbureau, installateur, etc.) een optimaal ontwerpproces. Zodat wijzigingen op tekentafel beperkt worden  en aanpassingen in de uitvoering voorkomen worden.

De gemeente wil voor bovengenoemde onderwerpen weten of het ontwerp voldoet aan de regelgeving, voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Adviesbureau VanderWeele verzorgt graag deze berekeningen en rapporten voor uw bouwprojecten. Dit rapport kunt in indienen bij de gemeente ter goedkeuring van de aanvraag omgevingsgunning.

Installatietechniek en Bouwfysica


Zuiderpark 26
9724 AJ Groningen

Telefoon 050 57 11 550
Telefoon 06 27 06 89 50
BTW nr: NL807460941B01

info@adviesbureauvanderweele.nl