Daglichtberekening

Voor een gezond binnenklimaat is het belangrijk dat er voldoende daglicht binnenkomt in leefruimten. Om dit te waarborgen zijn hiervoor regels opgenomen in het bouwbesluit. Volgens het bouwbesluit moeten verblijfsruimten en –gebieden van woningen en andere leefgebouwen een bepaald percentage equivalent daglichtoppervlakte hebben. Bij een aanvraag omgevingsgunning moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan deze eisen middels een berekening en een overzicht. Wij willen graag uw ontwerp controleren op voldoende daglicht en advies geven mocht dit nodig zijn. Als resultaat stellen we een rapport op voor het indienen bij de gemeente.

Installatietechniek en Bouwfysica


Telefoon:

06 27 06 89 50

Email:

jpvanderweele@box.nl

Adres:

Zuiderpark 26
9724 AJ Groningen