Brandveiligheid

Voor een veilig gebouw worden er naast regels voor constructies ook regels opgesteld voor brandveiligheid. Een ontwerp dient aan deze regels te worden getoetst voor indiening van een aanvraag omgevingsgunning bij de gemeente (brandweer). Bij deze toets wordt het ontwerp gecontroleerd op draagstructuur, vluchtwegen, vluchtcapaciteit, brand- en rookcompartimentering, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Deze controle voeren wij graag uit voor uw ontwerp. Uiteraard adviseren wij u met oplossingen, bij het niet voldoen aan de brandveiligheid. De controle en eventuele adviezen worden verwerkt in een rapport dat geschikt is voor het indienen bij de aanvraag omgevingsgunning. Daarnaast kan het rapport als basis dienen voor ontwerpende en/of uitvoerende partijen.

Installatietechniek en Bouwfysica


Telefoon:

06 27 06 89 50

Email:

jpvanderweele@box.nl

Adres:

Zuiderpark 26
9724 AJ Groningen