Geluidwering gevel

Binnen woningen en andere geluidgevoelige gebouwen moet voldoende rust zijn voor een gezond binnenklimaat. Geluid door verkeer of industrie moeten voldoende worden geweerd. In wet- en regelgeving worden eisen gesteld aan maximale geluidniveaus binnen. De gevel geluidwering kan door ons berekend worden. We geven hierbij aan met welke voorzieningen wordt voldaan aan deze eisen. We vatten de berekeningen en toe te passen materialen samen in een rapport voor indiening bij de gemeente en als ontwerpstuk voor overige ontwerpende en uitvoerende partijen.

Installatietechniek en Bouwfysica


Telefoon:

06 27 06 89 50

Email:

jpvanderweele@box.nl

Adres:

Zuiderpark 26
9724 AJ Groningen