Warmte- en vocht

warmte en vocht

Temperatuur en relatieve vochtigheid van de binnenlucht zijn in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van het binnenklimaat in leefgebouwen. Daarom zijn er in het bouwbesluit regels gesteld voor warmteweerstand van geveldelen en koudebruggen in detaillering. Koudebruggen zijn aansluitingen tussen constructieonderdelen waardoor de kou naar binnen treedt ofwel de warmte naar buiten treedt. Met berekeningen van warmteweerstand en koudebruggen kunnen wij u adviseren in materiaaltoepassingen en detaillering binnen uw project.
Daarnaast kunnen wij ook dampspanningsberekeningen maken om te kijken of er gevaar bestaat voor het ontstaan van inwendige condensatie of oppervlaktecondensatie.

Installatietechniek en Bouwfysica


Zuiderpark 26
9724 AJ Groningen

Telefoon 050 57 11 550
Telefoon 06 27 06 89 50
BTW nr: NL807460941B01

info@adviesbureauvanderweele.nl