Energieprestatie

energieprestatier

Een gebouw moet voldoen aan bepaalde energiezuinigheid. Om de energiezuinigheid te waarborgen moet bij een aanvraag omgevingsgunning een EPG (energieprestatiegebouwen) -berekening aangeleverd worden. In deze EPG berekening worden bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten samengevat, zoals de warmteweerstand van de gevels en de wijze van verwarmen. Na overleg over de toe te passen voorzieningen vatten we dit in een rapport samen. Dit rapport is bruikbaar voor indiening bij de gemeente en voor overleg met ontwerpende en uitvoerende partijen.

Bij grotere projecten (utiliteitsbouw of woongebouwen) is het zeer interessant om in een vroeg stadium van het ontwerp een EPG model voor nieuwe bouwwerken of een EPA model voor bestaande bouwwerken op te stellen van het betreffende project. Met dit model doen we onderzoek naar varianten met verschillende bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten. Van de verschillende (duurzame) concepten kunnen we kostenramingen opstellen en gebruikerskosten doorrekenen, zodat een totaalbeeld ontstaat voor de opdrachtgever over de te nemen investering maar ook over de kosten in de toekomst. Hiermee kunnen wij de opdrachtgever vroeg in het proces, integraal adviseren in bouwkundige en installatietechnische oplossingen.

Installatietechniek en Bouwfysica


Telefoon:

06 27 06 89 50

Email:

jpvanderweele@box.nl

Adres:

Zuiderpark 26
9724 AJ Groningen