Duurzaam bouwen

De ervaring met duurzaam bouwen dateert uit de begintijd van het adviesbureau, lang voordat de term duurzaam bouwen algemeen goed werd.

Aandacht voor energiezuinigheid, het gebruik van duurzame energiebronnen en het optimaal benutten van noodzakelijke fossiele energie­bronnen heeft een vanzelfsprekende plaats in onze ontwerpvisie.

Een goed voorbeeld van een integraal en energiezuinig installatieontwerp, dat zijn tijd ver vooruit was, is gerealiseerd in het kantoorgebouw voor het PEB (later NUON) in Drachten (ontwerp 1989). Hierbij is op grote schaal gebruik gemaakt van passieve zonne-energie in combinatie met warmteterugwinning ten behoeve van de gebouwventilatie.

Reeds in 1983 heeft de toepassing van passieve zonne-energie en de optimalisering van daglicht­toetreding in de nieuwbouw van de sporthal in Nieuw Buinen geleid tot een voor die tijd absoluut laag energieverbruik van minder dan 1 m3 aardgas per m3 gebouwinhoud.

De inzet van warmteterugwinning, van passieve en actieve zonne-energie, de beperking van het benodigde koelvermogen door middel van optimaal gebruik van de aanwezige gebouw­massa zijn enkele ontwerpaspecten die gelabeld worden als DuBo, maar in onze ontwerpvisie als vanzelfsprekende aandachtspunten gelden.

 

Installatietechniek en Bouwfysica


Zuiderpark 26
9724 AJ Groningen

Telefoon 050 57 11 550
Telefoon 06 27 06 89 50
BTW nr: NL807460941B01

info@adviesbureauvanderweele.nl